Medicus Ginekologija

TESTIRANJE PREDISPOZICIJE ZA KARCINOM DOJKE I JAJNIKA

Ranijih godina pojava karinoma bila je česta pojava populaciji starijoj od 60 godina, međutim danas sve češće karcinomi  pogađaju mlađe osobe, a genetička predispozicija ima važnu ulogu u nastanku pored brojnih faktora Tumor se danas smatra patološkim stanjem sa genetičkom komponentom koji se javlja kada je rast ćelija van kontrole. Ćelije našeg tela primaju signale […]

MENOPAUZA , par rečenica

Menopauza predstavlja neizbežan period u životu svake žene. Tada dolazi do suočavanja sa završetkom jednog poglavlja i početkom novog. Telo se polako povlači iz svoje reproduktivne funkcije te donosi niz fizičkih i emocionalnih izazova. Šta je razlika između perimenopauze i menopauze? Perimenopauza I menopauza su dva stadijuma u životu žene, povezani sa prestankom menstruacionog ciklusa. […]

SPIRALA , ili kako se još naziva INTRAUTERINI ULOŽAK

Planiranje porodice podrazumeva  svesnu odluku i korake koje pojedinac ili parovi preduizimaju kako bi odlučili koliko će dece imati. Jedan od načina da se ovo ostvari je i kontracepcija. Termninološki  KONCEPCIJA  znači začeće, a KONTRACEPCIJA je naravno sprečavanje začeća. Postoje razne metode kontracepcije, a jedna od njih je SPIRALA. Istorijat spirale seže još u antičku […]

PRP tretman intimne regije !

Svetska zdravstvena organizacija navodi kakosu preduslovi zaljudsku egzistenciju: HRANA, VODA, SAN I SEX. Prvo troje se podrazumeva i nije upitno , dok je ljudska seksualnost I dalje tabu tema. Seksualni odnos je telesna komunikacija sa drugom osobom.  . Nažalost istraživanja su pokazala kako dosta žena ima neki od seksualnih problema, pojedine i seksualnu disfunkciju. Cilj […]

Papanicolau test

Papanicolau test je medicinska procedura uzimanja brisa sa grlića materice i u kasnijim pregledom pod mikroskopopm se na osnovu izgleda dobijenih ćelija otkirivaju potencijalne promene na njima koje mogu biti raznog stepena. Bris se uzima jednostavno , tokom rutinskog ginekološkog pregleda sa spoljašnje strane  grlića ((ektocerviks )  i iz njegovog kanala ( cervikalni kanal ), […]

Posteljica ( placenta ) ukratko

Posteljica ( placenta ) je privremeni  organ koji se razvija od takozvane blastociste ( slika ) vrlo brzo nakon njene implantacije u matericu. Placenta ima najvažniju ulogu u olakšanju razmene hranljivih materija i gasova, između fizički odvojenog krvotoka majke i ploda.Takođe je važan endokrini organ koji reguliše fiziologiju majke i fetusa. Sa jedne strane je […]

Grlić materice,

( ovaj tekst je kratak i informativnog karaktera te faktički pretstavlja uvod u sledeća poglavlja odeljka BLOG u kojima će se nešto detaljnije posati o patologiji grlića materice ) Grlić materice je njen deo koji je vizuelno dostupan pregledu. Zbog toga je lako uraditi njegovu dijagnostiku i mnoga stanja koja su u sasvim početnoj fazi […]

Trombofilija

Trombofilija je poremećaj u koagulaciji krvi koji povećava rizik nastanka tromba u krvnom sudu. Može biti uzrokovana kako genetičkim (30-50%), tako i sredinskim faktorima. Identifikacija gena asociranih sa trombofilijom pomaže u ranom detektovanju pacijenata sa povećanim rizikom za tromboze, a samim tim i adekvatnim početkom profilaktičkih i/ili terapijskih tretmana. Detekcija polimorfizama gena uključenih u hemostazu […]

MATIČNE ČELIJE – osnovne informacije

MATIČNE ĆELIJE Šta su matične ćelije? One imaju specijalan zadatak da poprave oštećenja izazvana bolestima, povredama i svakodnevnim životnim aktivnostima. Na taj način konstantno obnavljaju organizam snabdevajući ga novim ćelijama, čime održavaju naše zdravlje i sprečavaju preveremeno starenje. Glavne karakteristike matičnih ćelija iz krvi pupčanika: JEDINSTVENE – u potpunosti odgovaraju detetu od koga su sačuvane […]

ENDOMETRIJUM TEST

Endometrijum pretstavlja unutrašnji sloj materice i menja se tokom menstruacionog ciklusa. Od prestanka menstruacionog krvarenja raste i priprema se za eventualnu trudnoću. Ako do nje ne dođe, odbacuje se sa  krvarenjem. Njegove promene tokom ciklusa zavise od hormonskih fluktuacija i ima različit izgled u određenim fazama ciklusa. U slučaju trudnoće oplođeno jajašce se posle prolaska […]