Medicus Ginekologija

TESTIRANJE PREDISPOZICIJE ZA KARCINOM DOJKE I JAJNIKA

Ranijih godina pojava karinoma bila je česta pojava populaciji starijoj od 60 godina, međutim danas sve češće karcinomi  pogađaju mlađe osobe, a genetička predispozicija ima važnu ulogu u nastanku pored brojnih faktora Tumor se danas smatra patološkim stanjem sa genetičkom komponentom koji se javlja kada je rast ćelija van kontrole. Ćelije našeg tela primaju signale […]

MATIČNE ČELIJE – osnovne informacije

MATIČNE ĆELIJE Šta su matične ćelije? One imaju specijalan zadatak da poprave oštećenja izazvana bolestima, povredama i svakodnevnim životnim aktivnostima. Na taj način konstantno obnavljaju organizam snabdevajući ga novim ćelijama, čime održavaju naše zdravlje i sprečavaju preveremeno starenje. Glavne karakteristike matičnih ćelija iz krvi pupčanika: JEDINSTVENE – u potpunosti odgovaraju detetu od koga su sačuvane […]