Medicus Ginekologija

Papanicolau test

Papanicolau test je medicinska procedura uzimanja brisa sa grlića materice i u kasnijim pregledom pod mikroskopopm se na osnovu izgleda dobijenih ćelija otkirivaju potencijalne promene na njima koje mogu biti raznog stepena. Bris se uzima jednostavno , tokom rutinskog ginekološkog pregleda sa spoljašnje strane  grlića ((ektocerviks )  i iz njegovog kanala ( cervikalni kanal ), […]

Grlić materice,

( ovaj tekst je kratak i informativnog karaktera te faktički pretstavlja uvod u sledeća poglavlja odeljka BLOG u kojima će se nešto detaljnije posati o patologiji grlića materice ) Grlić materice je njen deo koji je vizuelno dostupan pregledu. Zbog toga je lako uraditi njegovu dijagnostiku i mnoga stanja koja su u sasvim početnoj fazi […]