Medicus Ginekologija

SPIRALA , ili kako se još naziva INTRAUTERINI ULOŽAK

Planiranje porodice podrazumeva  svesnu odluku i korake koje pojedinac ili parovi preduizimaju kako bi odlučili koliko će dece imati. Jedan od načina da se ovo ostvari je i kontracepcija. Termninološki  KONCEPCIJA  znači začeće, a KONTRACEPCIJA je naravno sprečavanje začeća. Postoje razne metode kontracepcije, a jedna od njih je SPIRALA. Istorijat spirale seže još u antičku […]

Posteljica ( placenta ) ukratko

Posteljica ( placenta ) je privremeni  organ koji se razvija od takozvane blastociste ( slika ) vrlo brzo nakon njene implantacije u matericu. Placenta ima najvažniju ulogu u olakšanju razmene hranljivih materija i gasova, između fizički odvojenog krvotoka majke i ploda.Takođe je važan endokrini organ koji reguliše fiziologiju majke i fetusa. Sa jedne strane je […]

Trombofilija

Trombofilija je poremećaj u koagulaciji krvi koji povećava rizik nastanka tromba u krvnom sudu. Može biti uzrokovana kako genetičkim (30-50%), tako i sredinskim faktorima. Identifikacija gena asociranih sa trombofilijom pomaže u ranom detektovanju pacijenata sa povećanim rizikom za tromboze, a samim tim i adekvatnim početkom profilaktičkih i/ili terapijskih tretmana. Detekcija polimorfizama gena uključenih u hemostazu […]

ENDOMETRIJUM TEST

Endometrijum pretstavlja unutrašnji sloj materice i menja se tokom menstruacionog ciklusa. Od prestanka menstruacionog krvarenja raste i priprema se za eventualnu trudnoću. Ako do nje ne dođe, odbacuje se sa  krvarenjem. Njegove promene tokom ciklusa zavise od hormonskih fluktuacija i ima različit izgled u određenim fazama ciklusa. U slučaju trudnoće oplođeno jajašce se posle prolaska […]