Medicus Ginekologija

Dijagnostika i tretman promena na grliće materice

Promene na grliću materice su česte, a mogu biti uzrokovane različitim faktorima, uključujući infekcije i abnormalne ćelijske promene. Medicus Ginekologija nudi usluge dijagnostike i tretmana promena na grliću materice kako bi se održalo reproduktivno zdravlje žena.

Dijagnostika promena na grliću materice obično počinje ginekološkim pregledom koji uključuje vizualni pregled grlića materice i Papa test. Papa test se koristi za otkrivanje abnormalnih ćelija na grliću materice, što može ukazivati na prisustvo prekanceroznih ili kanceroznih promena.

Ako se utvrde abnormalnosti, lekar će obično preporučiti kolposkopiju, koja uključuje pregled grlića materice pomoću specijalizovanog uređaja pod povećanjem. Ako se utvrde abnormalnosti na kolposkopiji, može biti potrebna biopsija, koja uključuje uzimanje malog uzorka tkiva radi analize.

Tretman promena na grliću materice može varirati u zavisnosti od uzroka i ozbiljnosti abnormalnosti. U nekim slučajevima, tretman nije potreban, a lekar će pratiti promene kroz redovne ginekološke preglede. U drugim slučajevima, može biti potreban tretman, koji može uključivati primenu lekova, krioterapiju ili hirurški zahvat.

U Medicus Ginekologiji, naš tim stručnjaka je obučen da sprovodi dijagnostiku i tretman promena na grliću materice na siguran i efikasan način. Naša oprema je savremena, što nam omogućava da pružimo precizne dijagnostičke procedure i sigurne tretmane.

Ako imate zabrinutosti u vezi sa promenama na grliću materice ili želite da se testirate radi rane dijagnostike, pozivamo vas da nas posetite. Naši stručnjaci će vam pružiti sve potrebne informacije i savete, kao i siguran i diskretan pregled.