Medicus Ginekologija

Endocervikalni bris

Endocervikalni bris je test koji se koristi za otkrivanje abnormalnih ćelija i infekcija u cervikalnom kanalu. Medicus Ginekologija pruža usluge endocervikalnog brisa za žene koje žele da zaštite svoje reproduktivno zdravlje.

Endocervikalni bris se obično obavlja tokom ginekološkog pregleda i uključuje uzimanje uzorka cervikalnog sekreta pomoću specijalizovanog aplikatora. Uzorak se zatim šalje u laboratoriju na analizu.

Ovaj test se obično preporučuje za žene koje imaju istoriju abnormalnih Papa testova ili drugih faktora rizika za rak grlića materice, kao što su infekcije ili oštećenja grlića materice.

Rezultati endocervikalnog brisa mogu ukazati na prisustvo infekcija, abnormalnosti ćelija ili drugih problema u cervikalnom kanalu. Ako se utvrde abnormalnosti, lekar će vam preporučiti dalje testove i tretmane, uključujući kolposkopiju i biopsiju, kako bi se procenilo da li postoje abnormalnosti na grliću materice koje zahtevaju dalje praćenje ili tretman.

U Medicus Ginekologiji, naš tim stručnjaka je obučen da sprovodi endocervikalni bris na siguran i efikasan način. Naša oprema i laboratorija su savremeni, što nam omogućava da pružimo precizne i pouzdane rezultate.

Ako želite da se testirate endocervikalnim brisom i zaštitite svoje reproduktivno zdravlje, pozivamo vas da nas posetite. Naši stručnjaci će vam pružiti sve potrebne informacije i savete, kao i siguran i diskretan pregled.