Medicus Ginekologija

Endometrijum pretstavlja unutrašnji sloj materice i menja se tokom menstruacionog ciklusa. Od prestanka menstruacionog krvarenja raste i priprema se za eventualnu trudnoću. Ako do nje ne dođe, odbacuje se sa  krvarenjem. Njegove promene tokom ciklusa zavise od hormonskih fluktuacija i ima različit izgled u određenim fazama ciklusa.

U slučaju trudnoće oplođeno jajašce se posle prolaska kroz jajovod i ulaska u matericu implantira (“ugnezdi” ) u već pripremljen endometrijum koji mu sada pruža potporu i hranljive materije.

Praćenje zdravlja materične sluzokože, odnosno takozvane mikrobiote endometrijuma je od izuzetne važnosti za žene koje planiraju trudnoću, posebno tamo gde se teže ostaje u drugom stanju, ili kod spontanih pobačaja.

Mikrobiota endometrijuma se odnosi na zajednicu mikroorganizama koji nastanjuju unutrašnji sloj materice. Mikrobiota je složena i sastavljena je od raznih mikroorganizama. Neravnoteža mikrobiote može biti povezana sa raznim reproduktivnom poremećajima, pa sve do endometrioze, mada se mora reći da njena uloga nije do kraja razjašnjena.

ENDOMETRIJUM by  https://medsolution.rs/ je test koji procenjuje mikrobiom endometrijuma, čime se poboljšava reproduktivni ishod pacijenata. U zavisnosti od rezultata preporučuje se embriotransfer ili tretman antibiotikom/probiotikom ukoliko je potrebno, odnosno test definiše da li je mikrobiomsko okruženje endometrijuma optimalno ili ne za implantaciju embriona.

Izvodi se između 15. i 25. dana prirodnog ciklusa, ili tokom faze sekrecije uterusa u HRT ciklusu.

Test može biti izuzetno koristan kod:

  • Pacijenata sa ponovljenim neuspehom implantacije (RIF);
  • Pacijenata sa ponovljenim prekidom trudnoće (RPL);
  • Svake pacijentkinje koja želi da zatrudni, postizanjem optimalnog okruženja koje će sačekati embrion prilikom implantacije.

ENDOMETRIJUM by https://medsolution.rs/ TEST  koristi najnoviju NEXT GENERATION SEQUENCING tehnologiju, kojom određuje kompletan profil mikrobioma endometrijuma iz uzorka endometrijalne tečnosti. Ovaj test takođe pruža informaciju o detekciji i procentu specifičnih bakterija, koje uzrokuju hronični endometritis.

Izvođenje testa je jednostavno, posebnim tankim katererom se aspiriše sadržaj materične šupljine i šalje na dalju analizu. Po stizanju rezultata nalaz se tumači od strane ginekologa i određuje eventualni dalji tretman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *