Medicus Ginekologija

PCR tehnikom se otkrivaju  živi i neživi mikroorganizmi, njihovi delovi genoma, a daje nam i mogućnost određivanja koncentracije mikroorganizama. Glavne prednosti PCR metode su brzina izvođenja, velika osetljivost i pouzdanost s obzirom na to da na njene rezultate mnogo manje utiču uslovi transporta i čuvanja uzoraka.

Zbog toga se kaže da su molekularno genetičke metode dovele do preokreta u dijagnostici infektivnih bolesti. Poseban značaj imaju u akutnim slučajevima kada je neophodna brza i precizna dijagnostika, koja je presudna za konačan ishod, odnosno donošenje odluke o tretmanu pacijenta.

Određivanje koncentracije mikroorganizama putem PCR metode bitno je zbog procene težine i stepena infekcije  kao i zbog praćenja terapije.

Razlika između konvencionalnih metoda i PCR detekcije HPV virusa

Humani papiloma virusi (HPV) su grupa DNK virusa i svi su vrlo infektivni (zarazni). To su jedini virusi koji u organizmu ljudi mogu dovesti do nekontrolisane proliferacije tkiva, odnosno do tumorskog rasta, usled DNK mutacija (štetnih promena). Veoma su uporni i otporni na razne lekove.

Broj pacijenata sa HPV oboljenjem je značajno povećan tokom proteklih 20 godina usled većih seksualnih sloboda i sve češćeg menjanja seksualnih partnera. HPV infekcije prisutne su i kod žena i kod muškaraca.

Konvencionalne metode za detekciju HPV virusa kod žena:

  • citološki test (PAPA test)
  • podrazumeva mikroskopski pregled ćelija (detekcija abnormalnih ćelija sa površine glića materice)

PCR analiza HPV :

  • otkriva prisustvo HPV virusa odgovornih za promene u ćelijama (HPV izaziva promene na DNK molekulu)
  • HPV genotipizacija daje informaciju o prisutnim sojevima HPV-a,  ali i o njihovoj koncentraciji.

Vrlo često visoka koncentracija HPV uzročnika srednjeg rizika uzrokuje  premaligne promene bez simptoma, koje mogu nakon dužeg perzistiranja postati maligne.

Kada je neophodno ispitivanje mikrobioma urogenitalnog trakta?

  • Za dijagnozu zaraznih uzroka problema iz urogenitalnog trakta, uključujući polno prenosive bolesti
  • Za otkrivanje poremećaja u sastavu mikroflore urogenitalnog trakta, odnosno uzroka bolesti i nelagodnosti, pojačanog sekreta, svraba, osećaja peckanja…
  • Za procenu efikasnosti terapije i rezultata lečenja
  • Prilikom pripreme za IVF (vantelesnu oplodnju)
  • Za rutinski godišnji ginekološki pregled jer se iz jednog uzorka mogu dobiti uzročnici odgovorni za promenu mikroflore urogenitalnog trakta

U ordinaciji Medicus-ginekologija https://medicus-ginekologija.rs/ i Intermedicus https://intermedicus.rs/dostupno je testiranje patogenih bakterija i virusa uz dodatno ispitivanje visoko rizičnih i nisko rizičnih tipova HPV virusa. Testiranje je moguće zakazati za žene i muškarce.

Sve analize se rade u saradnji sa https://medsolution.rs/

Za sve konsultacije i zakazivanje termina javiti se ordinaciji  Medicus – ginekologija putem telefona 069- 55 67 161 ( viber, wats up, sms )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *