Medicus Ginekologija

Planiranje porodice podrazumeva  svesnu odluku i korake koje pojedinac ili parovi preduizimaju kako bi odlučili koliko će dece imati.

Jedan od načina da se ovo ostvari je i kontracepcija. Termninološki  KONCEPCIJA  znači začeće, a KONTRACEPCIJA je naravno sprečavanje začeća. Postoje razne metode kontracepcije, a jedna od njih je SPIRALA.

Istorijat spirale seže još u antičku Grčku, ali govoreći o savremenom dobu pomenuo bih 1909. godinu i nemačkog ginekologa Grafenberga koji je prvi opisao spiralu od srebrne žice.

Od šezdesetih godina dvadesetog veka se prave spirale na principu koji se i danas koristi, a to su plastične, plastične sa dodatkom jona bakra Ili srebra , a od kraja osamdesetih u upotrebu ulaze i hormonske.  Pouzdanost zaštite spiralom je jako visoka, neželjene trudnoće u jako retke i to uglavnom ako se pacijentkinja ne pridržava vremena kada treba izvaditi spiralu ili u retkim slučajevima kada ona promeni svoj položaj i nađe se u gliću materice ili ispadne.

Ako se odlučite za ovaj vid kontracepcije, najpre posetite ginekologa koji će vas uputiti u delovanje metode, pouzdanost I ostale detalje, zatim trebalo bi uraditi detaljan ginekološki pregled i isključiti infekciju genitalnog trakta.

Aplikacija ( insercija ) spirale u matericu se najčešće radi 4. Ili 5. dana menstruacionog ciklusa kada je kanal grlića najširi i lakše je aplikovati spiralu. 

Ginekolog će vas zatim obavestiti da u vagini možete napipati konac koji ide sa zadnjeg kraja spirale i služi da se ona izvadi kada zato dođe vreme ( preporuka je da se ekstrakcija uradi za 3 – 5 godina, ja predlažem maksimalno 4). Zatim se napravi pauza 3 – 4 ciklusa i može se ponovo ubaciti spirala.

Zatim, neposredno posle insercije krvarenje može biti produženo, ponekad blagi bolovi ili blaga napetost u karlici što relativno brzo prođe, nekoliko sledećih ciklusa mogu biti praćeni nešto dužim krvarenjem.

Na kraju, mogu reću kako spirala ako se aplikuje kako treba na sredinu bez infekcije, a pacijentkinje se pridržavaju saveta, predstavlja odlično kontraceptivno sredstvo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *